Již od roku 2011 takzvanou miniškoličku provozují například ve Velkém Meziříčí. A na nedostatek zúčastněných si rozhodně stěžovat nemusejí. „Děti mají možnost seznámit se s prostředím školy a se svými budoucími vyučujícími. A pro nás je to samozřejmě určitá forma prezentace u rodičů, již zvažují, do které školy mají svého potomka dát,“ vyjádřil se Petr Blažek, ředitel velkomeziříčské Základní školy (ZŠ) Školní, v níž je pro příští školní rok v plánu otevření dvou prvních tříd.

V pondělí 12. března se děti v miniškoličce věnovaly kromě jiného tvořivým činnostem, na 12. dubna od patnácti hodin je pak naplánováno setkání ve sportovním duchu, kdy si budou moci budoucí prvňáci vyzkoušet tělocvičné zázemí školy při nejrůznějších zábavných aktivitách a hrách.

Stabilnímu zájmu se těší rovněž Klub Kulíšek, jenž funguje při ZŠ Komenského 6 ve Žďáře nad Sázavou. Každé druhé úterý v měsíci se v něm od patnácti hodin scházejí budoucí školáci, aby lépe poznali prostředí vzdělávacího zařízení, učitele i své případné spolužáky. „Vše samozřejmě probíhá zábavnou formou při různorodých činnostech. Děti si tak díky tomu na školu postupně zvykají a seznamují se s ní,“ přiblížil ředitel ZŠ Komenského 6 Ivo Kuttelwascher s tím, že další setkání se koná 10. dubna. Účastnit se lze pravidelně, nebo do klubu klidně zavítat i jednorázově.

V Kulíšku čeká malé účastníky nejen cvičení, kreslení, zpěv či tancování, ale i „obyčejné“ povídání, hraní a sbližování se s vrstevníky. Rodiče mohou dobu, kdy jsou jejich potomci v Kulíškovi, strávit v takzvané Ředitelské kavárně. „V době od tří do pěti hodin mají možnost si se mnou u kávy pohovořit o všem, co se týká naší školy nebo se na cokoliv zeptat,“ popsal Ivo Kuttelwascher. V ZŠ Komenského je tento rok otevřena jedna první třída, na příští rok jsou v plánu dvě – uvidí se ale, jak se je povede zaplnit.

Seznamovací akce pro předškoláky s úspěchem pořádají například ještě v Novém Městě na Moravě. Tamní 1. základní škola zavedla celou sérii takových akcí už před několika lety. „A musím říci, že se to velmi osvědčilo. Děti díky tomu postupně ztrácí ostych ze školy, seznámí se s prostředím, svými budoucími vyučujícími i spolužáky a samotný přechod do první třídy je pak pro ně o dost snazší,“ zhodnotil ředitel novoměstské 1. ZŠ Otto Ondráček.

Jednotlivá setkání se konají během celého školního roku. Jejich součástí je třeba zápis nanečisto, kdy si děti hravou formou zkoušejí plnit úkoly, s nimiž se u samotného zápisu mohou setkat, a zbaví se tak přirozených obav. První „základka“ má nyní dvě první třídy, jež sídlí na takzvané „přístavbě“ v Tyršově ulici. Otevření dvou tříd je v plánu i pro příští školní rok.

Vedle nejrůznějších programů, v nichž se budoucí prvňáčci sžívají se svým příštím působištěm, mohou ve školách fungovat i přípravné třídy – v těch se předškoláci systematicky chystají na výuku. Takovouto třídu lze navštěvovat kupříkladu ve žďárské ZŠ Komenského 6. Určena je pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pak děti, jimž byl povolen odklad povinné školní docházky.

„V přípravné třídě máme aktuálně třináct dětí, maximum je patnáct,“ informoval Ivo Kuttelwascher. Předškoláčci do přípravné třídy docházejí v podstatě stejně, jako kdyby chodili do standardní školy – denně od osmi ráno do půl dvanácté.