„Lokalita je poměrně hodně navštěvovaná, taky jsem se tam byl podívat. A v rámci výuky tam chodí i děti ze základní i z mateřské školy," uvedl starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek.

Stopy po malých i velkých návštěvnících zaznamenali v lokalitě také ochranáři. „Včera jsem se tam byl podívat a opravdu je vidět, že to místo ani zdaleka není opuštěné. My jsme po dostavbě pozorovatelny ještě dodělali zábradlí. To původní bylo hodně vysoké a široké, a děti na ně nemohly pořádně dosáhnout. A určité úpravy tam udělal i městys Nové Veselí," vyjádřil se mluvčí Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Jaromír Čejka.

Nové Veselí je na „svou" ptačí pozorovatelnu náležitě pyšné. Právě proto nelitovali místní námahy a snažili se, aby byla co nejpřístupnější. „Pokusili jsme se udělat lepší přístup, šlo jen o nějaké menší terénní úpravy," podotkl Zdeněk Křivánek.

Výhledové místo u Veselského rybníka vyrostlo v rámci projektu vybudování sedmi ptačích pozorovatelen, který realizovala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Další vznikly například u chomutovského jezera, lednických rybníků nebo třeba u rybníku Žabakor v Českém ráji.

Jak na hladině Veselského rybníka, tak i v jeho okolí mohou pozorovatelé spatřit nejen běžné ptačí druhy v této oblasti, ale také ptáky, kteří se v lokalitě pouze zastaví v období svého podzimního nebo jarního tahu. „A je tam možné uvidět i druhy, které do těchto míst zalétají za potravou," informoval Jaromír Čejka.

Pro správnou orientaci v ptačím světě jsou návštěvníkům pozorovatelny k dispozici dva naučné panely. „Jsou na nich vyobrazení ptáci, které je možné v lokalitě spatřit v hnízdním období, na jaře i na podzim. Nebo i ty, kteří se k Veselskému rybníku dostanou úplně náhodně, " upozornil Jaromír Čejka.