Kvůli dešťové nadílce se letos například protáhlo sázení brambor. Ty bývají v zemi obvykle už do první květnové dekády, ale kvůli promáčené půdě to jednoduše nešlo.

„Brambory jsme sázeli až nyní v červnu. Je pravděpodobné, že budeme mít v letošním roce nižší výnos,“ vyjádřil se k problematice prokurista společnosti Proagro Radešínská Svratka Jaroslav Michal.

Do studené země

„Navíc brambory, které přece jenom byly zasázeny načas, šly ještě do studené země, takže asi příliš úrody nedají,“ nechal se slyšet rovněž předseda Okresní agrární komise ve Žďáře nad Sázavou Václav Špaček.

Vydatné dešťové sprchy neprospívají řepce olejce, ani obilovinám. Například v Zemědělském družstvu Velká Losenice mají starosti hlavně s ječmenem, který, byť dříve zelený, nyní žloutne a je přidušený. „Očekáváme výpadky v jeho produkci,“ konstatoval hlavní agronom družstva František Ondráček.
Zemědělci pak navíc nemohou v rozbahněných lánech pracovat s těžkými stroji a hrozí tak rozvoj houbových chorob. Podle Špačka je problém vůbec něco ošetřit a pokud už se na pole dá zajet, zbudou v nich po technice hluboké koleje.

Nevalná kvalita

Optimální to pak není také v případě rostlinných druhů pěstovaných ke krmným účelům. Nevalná bude kvalita pícnin, které se rozhodujícím způsobem podílí na produkci objemných krmiv, a které se využívají pro výživu přežvýkavců, zejména skotu.

„Co se týká hodnoty senoseče, i na tom jsme špatně. Kvůli nepřejícímu klimatu jsme sekali starou trávu, která obsahovala málo živin a naproti tomu nadměrné množství vlákniny. Ta bohužel snižuje stravitelnost krmné dávky,“ pokračuje v kritice stávajícího vlivu počasí na zemědělství Jaroslav Michal.
Navzdory nepříznivému úvodu sezony ale nejsou prognózy zemědělců zase tak pesimistické jak by se dalo očekávat. Přestože připouští, že by se chladnější jaro mohlo na nižší sklizni podepsat, ve vyčíslování škod jsou prozatím opatrnější.

„V současné době je ještě dost předčasné hovořit či lépe řečeno dělat jakékoliv konečné závěry. Předpovědi jsou stále jen předpovědi. Mohou, ale také nemusí vyjít,“ hodnotí vývoj předseda žďárské agrární komise Václav Špaček.