Vodohospodáři v rámci cvičení preventivně upouštějí vodu nádrží na jihu Moravy, na Vranovské přehradě, vodní nádrže Nové Mlýny a brněnské přehradě. Hladina se snižuje i u vodních děl na Vysočině, a to na Vírské přehradě, vodním díle Mostiště a Dalešice. Podle Grodové jsou do cvičení zapojeni i záchranáři a obce. "Krizové cvičení se koná jen dnes, končí v 16 hodin," uvedlaEva Grodová z Povodí Moravy.

Jih Moravy letos v květnu potrápily povodně, které v kraji způsobily škodu za 317 milionů korun. Největší ztráty vznikly na majetku státu, nejvíce velká voda postihla obec Rohatec u Hodonína.