Ve Žďárských vrších oslaví tento den až během víkendu – první ročník akce se odehraje v režii Správy Chráněné krajinné oblasti (SCHKO) Žďárské vrchy.

Pokud tedy lidé chtějí v sobotu 25. dubna vyrazit do přírody, mohou si jako cíl svých cest zvolit jednu ze čtrnácti „osmistovek“ Žďárských vrchů. Těmi jsou Kamenný vrch u Nové Huti, Šindelný vrch, Tusůvka, Žákova hora, Křivý javor, Lisovská skála, Křovina, Pasecká skála, Kopeček u Studnic, Vysoký kopec, Buchtův kopec, Malinská skála, Devět skal a Pohledecká skála.

V poledne se tam mohou setkat s pracovníky správy CHKO, kteří jim také zodpoví případné dotazy a věnují jim pamětní listy.

Na Devět skal a Malinskou skálu se navíc lidé mohou vydat přímo s ochranáři. K nejvyššímu vrcholku Žďárských vrchů bude vykročeno v deset hodin ráno od okresního úřadu v Křižánkách, na Malinskou skálu se vyráží v tentýž čas od infocentra v Krátké.

Již od 20. dubna se zájemci mohli také zapojit do akce Čistá Vysočina. Ta je určena pro školy, neziskové organizace, obce i jednotlivce – tedy pro všechny, jež chtějí přispět k lepšímu životnímu prostředí v kraji. Úklidová akce trvající do 26. dubna je realizována ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, která zajišťuje svoz pytlů s odpadky.

Všichni zájemci, jež se ještě chtějí do akce zapojit, musí vyplnit krátký dotazník na webové stránce www.kr-vysocina.cz/zdravykraj. Na jednotlivá místa budou v rámci projektu distribuovány zdarma pytle na odpadky a reflexní ochranné vesty pro účastníky.