V roce 1607 povýšil kardinál František z Ditrichštejna Žďár na město a místní to opět oslaví "Dnem Žďáru". Akce začíná už v pátek 7. června Muzejní nocí.

Hlavní program bude probíhat celou sobotu 8. června na Farských humnech.

Lokalita takzvané Věžičky ve Žďáře 3 (Stalingradu) by měla doznat změn a stát se funkčním prostorem pro místní obyvatele. Pomoct k tomu má sociologicko-antropologický průzkum.
Věžička na žďárském Stalingradě se promění, výzkum chce názory lidí ze sídliště

Hvězdou sobotního programu bude Aneta Langerová. Lidé si také užijí The Doort, Dou na boso nebo žďárské folklorní soubory.

Další program připravují žďárské neziskové organizace i knihovna. Historický nádech akci dodá řemeslný jarmark a žďárská Společnost historického šermu Flamberg.

Sobotní program akce:

 • 10.00 Zahájení
 • 10.15 Sluníčko, Blue jeans, Cvrčci / pěvecké sbory
 • 11.30 Folklorní soubory Bystřinka a Rozmarýnek; Muzička Josefka
 • 12.20 Hudební soubor Milana Kozla ZUŠ F. Drdly
 • 13.00 Dou na boso / koncert
 • 14.30 Folklorní soubor Kamínek a Horácká muzika
 • 14.50 Cena města
 • 15.05 Horácká muzika
 • 15.45 Průvod masek se Společností historického šermu Flamberg
 • 16.30 Svatopluk / koncert
 • 18.00 The Doort / koncert
 • 20.00 Aneta Langerová / koncert
 • 10.00 – 17.00 Řemeslný jarmark
 • 10.00 – 17.00 Společnost historického šermu Flamberg a kejklíř Vojta Vrtek
 • 10.00 - 17.00 Neziskovky a dějiny města