„Velmi nás mrzí, že zájemce s tímto postižením musíme odmítat. Podle nového zákona ale pro ně nemáme vyhovující podmínky,“ uvedla ředitelka Domu klidného stáří Eva Štěpničková.

Do budoucna proto plánuje úpravu vnitřních prostor budovy a přijetí odborného personálu tak, aby bylo možné takto nemocné seniory do domova přijmout. „Budeme jednat se zřizovatelem o možnostech, jak toto zařídit,“ potvrdila Eva Štěpničková.

Dům klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou letos oslaví deset let fungování. Začátkem září bude pro návštěvníky připraven Den otevřených dveří, v rámci kterého si budou moci prohlédnout ruční práce, kterým se obyvatelé domova věnují ve volném čase. K nahlédnutí budou připraveny také kroniky zařízení.

Oslavy výročí budou dále pokračovat v polovině září, kdy je pro klienty domu a jejich rodinné příslušníky naplánována zahradní slavnost.

 

Co je demence?

Pokles intelektuální zdatnosti. Příčina demencí může být velmi různá, například demence u Alzheimerovy choroby vzniká z neznámých příčin a představuje nejčastější typ demence (65% všech demencí u osob nad 65 let věku).Demence se může vyskytnout však o mnoho dříve. Kromě ní popisujeme vaskulární (cévní) demence, které jsou způsobeny infarktem v mozku a souvisejí s ischemickými (ischémie = nedokrvenost) atakami a náhlými mozkovými příhodami. Dále existuje demence u Pickovy choroby, demence u choroby Jacob-Creutzfeldtovy, u Huntingtonovy choroby, u Parkinsonovy choroby, u infekce HIV, a dále v řadě stavů jako je posttraumatická demence (po úrazu lbi), demence při závislosti na alkoholu a mnoho dalších.