Jak rozšířená je v současnosti Alzheimerova choroba?
Nemoc se stává častější, protože se prodlužuje věk. Sama mám mezi pacienty šedesát až sedmdesát takových lidí.

Týká se choroba jen starých lidí?
Většinou se jedná o starší lidi, ale určitá forma Alzheimerovy choroby může postihnout pacienty již kolem padesáti let. Pak jsou i jiné druhy demencí, které mohou rovněž postihnout mladší lidi. Mohou být způsobené třeba zánětem mozku nebo poúrazovými stavy.

Jaké jsou projevy Alzheimerovy nemoci?
Nejdříve dochází k zapomínání jmen a názvů. Naopak dlouho zůstává zachovaná orientace v prostředí, které člověk zná. Zůstává také dlouhodobá paměť, naopak se vytrácí takzvaná novodobá. Člověk si tím pádem pamatuje, co bylo před třiceti lety, ale ne to, co dělal před dvěma hodinami.

Co čeká nemocného, který k vám přijde?
Aby bylo možné nasadit léčbu, je nejdříve potřeba určit stádium choroby. Existuje na to test s anglickou zkratkou MMSE, který je velmi dobrý, protože zahrnuje všechny funkce psychiky. Normální hodnota je 30 bodů. Hodnota kolem 22 bodů ukazuje na lehkou demenci, kolem 10 bodů se jedná o středně těžkou demenci a pod 10 bodů o velmi těžkou demenci.

Daří se nemoc podchytit v raném stadiu?
Většinou se to nedaří, protože dokud je člověk v domácím prostředí, projevy jsou maskované. Lidé mají stáří spojené se zapomínáním, takže jej považují za normální. Často se na nemoc přijde teprve tehdy, když se člověk dostane do nemocnice s něčím jiným a ocitne se tak v cizím prostředí.

-------------

Žďár ubytuje lidi s Alzheimerovou chorobou ve Fitu

Pečovat o člověka nemocného Alzheimerovou chorobou či stařeckou demencí není snadné.

Pacient ztrácí paměť a běžné úkony, které pro něj donedávna nepředstavovaly žádný problém, se stávají nepřekonatelnou překážkou.
Pro nemocné i jejich opatrovníky teď svitla naděle na lepší život. Od 1. října bude ve Žďáře nad Sázavou v provozu Domov se zvláštním režimem – Seniopenzion Fit.

Jedná se o zařízení pro nemocné Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí – první samostatné svého druhu v okrese.
Čtyřicet míst v seniorpenzionu

Seniorpenzion Fit poskytne celoroční ubytování čtyřiceti nemocným. „Umístěn bude ve třetím až pátém patře hotelu Fit. Nové obyvatele začneme přijímat od 1. října, již nyní však mohou zájemci podávat žádosti,“ řekla Eva Štěpničková, ředitelka Sociálních služeb města Žďáru, pod které nové zařízení spadá. Prostory hotelu Fit mají soukromého majitele, město je bude mít v pronájmu.

-----------

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění mozku, při které dochází k postupné demenci. Jako první toto onemocnění popsal Alois Alzheimer. V současné době není známa příčina vzniku Alzheimerovy choroby, z neuropatologických nálezů se však ví jak nemoc probíhá. Hlavní změnou je ukládání beta-amyloidu v mozku a další změny, které postupně způsobí rozpad nervových vláken a nervových buněk. Alzheimerovou chorobou se mění také látková činnost mozku.

V současnosti trpí 1/4 lidí starších 85 let demencí. Alzheimerova choroba se na tomto čísle podílí z 50-60%. Ve věku nad 65 trpí touto nemocí každý 20. člověk. Ve věku nad 85 let dokonce každý 4. člověk. Alzheimerova choroba není nemoc jen těch nejstarších. Ve výjimečných případech, většinou při dědičném výskytu může ojediněle postihnout i osoby kolem 50. roku života.

Podle odhadu trpí touto nemocí 17 - 25 milionů lidí na světě. V České republice je to zhruba 50 - 70 tisíc osob.

Současná medicína tuto chorobu nedovede účinně léčit, pouze poněkud zpomalit její postup. wikipedia.cz

Radka Poulová