Uvedení knihy se zúčastní autoři knihy – Petr Škarvada a Milan Šustr, jenž pořídil fotografie, dále starostka Žďáru Dagmar Zvěřinová nebo krajský radní Petr Krčál. „Patronem je páter Vladimír Vojtěch Záleský, správce žďárské farnosti Nanebevzetí Panny Marie. Po slavnostním uvedení si zájemci budou moci knihu koupit, bude i autogramiáda," pozval na slavnost starosta Světnova Pavel Štefan. Při slavnostním uvedení bude kniha stát 300, potom 350 korun. Vyšla v nákladu 700 kusů. Koupit ji pak bude možné v Obecním úřadě Světnov.

Světnov leží v bezprostřední blízkosti žďárského kláštera. Dějiny Světnova a jeho domů tvoří dvě unikátní součásti: historie obce a pak osudy samotných domů – i už neexistujících, ve vesnici.

Každý připsal, co si pamatoval

Historická část mapuje dějiny obce od první písemné zmínky v roce 1366 do roku 2010. „Od roku 2003 jsem zpracovával rodinný rodokmen, Škarvadovi totiž ze Světnova pocházeli. Z vypátraných údajů jsem si vytvořil jakousi příručku, a když se rozrostla, napadlo mě, že obsahuje informace, jež by mohly zajímat i dnešní obyvatele Světnova," prozradil autor Petr Škarvada, jak knížka začala vznikat. Práce na rukopisu trvala asi pět let. Materiály jsou z archivů ve Žďáře, ale i v Praze, v Brně nebo Havlíčkově Brodě. Historie je v knize zpracována na základě gruntovních a pozemkových knih, urbářů, katastrů, kronik, sčítacích archů apod.

Na části knihy se podíleli i samotní obyvatelé Světnova. „Domy jsme z pozemkových knih mohli zdokumentovat jen do roku 1960. Tak jsme rozdali po vsi něco jako dotazníky. Co si kdo pamatoval, to do formuláře napsal. Něco jsme potom ještě znovu ověřovali," přiblížil sbírání informací starosta Štefan.

Popsat se podařilo všechny domy ve vesnici. Každý dům má v knize fotografii, některé historickou i současnou zároveň pro porovnání, a text s příběhem domu. Součástí knihy je DVD s archivem všech použitých pramenů, map, fotografií a pohlednic. Obsahuje rejstřík, anglické resumé i závěrečnou stručnou chronologii. Kniha může posloužit jak Světnovským, tak díky své komplexnosti i genealogům a rodopiscům, jejichž předkové měli se Světnovem něco společného.