Počítačový systém s přístupem do centrálního úložiště elektronických receptů, který 1. května zkolaboval, byl obnoven. Prokázat se nakupující nově musejí průkazem totožnosti nebo průkazem pojištěnce, načež lékárník jejich osobní údaje zanese do databáze.

Hlavním důvodem „hlídání“ objemu nákupu volně prodejných léků s obsahem pseudoefedrinu je obava z jejich zneužití k výrobě pervitinu.

„V lékárnách, které jsou připojeny do celostátního systému evidence, je oproti dokladu možné v přímém prodeji zakoupit léky v množství stanoveném vyhláškou,“ potvrdila předsedkyně Oblastní lékárnické komory ve Žďáře nad Sázavou Květa Benešová.

Co se týče lékáren, které se dosud k nepovinnému centrálnímu úložišti dat nepřipojily, v nich je zatím Modafen a jemu podobná léčiva proti nachlazení a chřipce pouze na lékařský předpis.