„Započítávají se i odběry plazmy. Obecně si myslím, že všichni naši dárci jsou velice vstřícní a spolupracující, bohužel některým nedokážeme splnit jejich požadavky na chtěné čtyři odběry ročně. Nicméně většinou i oni zůstávají věrni našemu transfuznímu oddělení," informovala vedoucí lékařka hematologicko-transfuzního oddělení novoměstské nemocnice Olga Pollaková.

V tamní transfuzní stanici problémy s nedostatkem krve a jejích dárců nemají. „Díky systému objednávání a ochotě a spolehlivosti našich dárců se snažíme udržovat stabilní zásoby krve všech krevních skupin. Využíváme i telefonického zvaní k odběru 
v případě nedostatečných zásob nebo neočekávané větší spotřeby," vysvětlila lékařka s tím, že nejvíce preferovaná je samozřejmě ta skupina, které je aktuálně nedostatek, ale také univerzální dárcovská krevní skupina 0 Rh(D) negativní.

Pracovní volno

O necelý půllitr vlastní krve přijdou při odběru dobrovolní dárci přibližně během deseti minut. Mají nárok na občerstvení a proplacení cestovného, ze zákona potom také na pracovní volno v den odběru a na odpočet z daně.

„To pracovní volno mě vždycky lákalo," přiznala třicetiletá Jana Kubíková, která v životě darovala krev celkem šestkrát. „Poprvé to bylo ještě v době mých vysokoškolských studií v Brně, když měla kamarádka autonehodu a nutně potřebovala krev. Napadlo mě, že by se mi to také někdy mohlo stát a že čím více bude dárců, tím lépe," popsala své pohnutky mladá žena.

„Navíc jsem si tehdy díky odběrům ověřila, že jsem úplně zdravá," dodala dárkyně krve Jana Kubíková. Nejprve je však výhledovému dárci provedeno ověření krevní skupiny a krev je vyšetřena na jaterní testy. Jsou také provedeny testy, které vylučují možnost nakažení dárce žloutenkou, virem HIV a syfilidou. Někdy ale zájemce o darování krve přísným podmínkám nevyhoví.

Má buď nevyhovující krevní obraz a odebráním krve by spíš ohrozil sám sebe, než pomohl jiným, nebo u něj bylo prostřednictvím podrobných testů objeveno nějaké onemocnění. To se však stává jenom výjimečně.

První darování

„Prvodárci mohou přijít v kterýkoli odběrový den při splnění zdravotních kritérií, se kterými se mohou seznámit na internetových stránkách naší nemocnice www.nnm.cz. O tom, zda budou moci darovat krev, vždy rozhoduje až lékař v aktuální den odběru po pohovoru s dárcem, po klinickém vyšetření a posouzení laboratorních kritérií," vysvětlila Olga Pollaková.

V novoměstském hematologicko?transfuzním oddělení odebírají krev dárcům v úterý, ve středu a ve čtvrtek dopoledne. Existuje i systém objednávání dárců, při kterém mohou zájemci využít bezplatné dárcovské telefonní linky 800 700 006.

„Největší počet dárců je ve věku třicet až čtyřicet let, ale chodí k nám také osmnáctiletí nebo pětašedesátiletí lidé, což je horní věková mez," dodala lékařka.