Pětiletá práce ředitele Bohumila Havlíka a všech učitelů byla konečně náležitě oceněna. Za svoji činnost v oblasti daltonské výuky obdrželi certifikát, který vlastní v celé republice pouze dvě školy. Pyšnit se nyní mohou statusem Česká daltonská škola.

Jak to v daltonské škole vypadá? V barevně vyzdobených třídách, kde se právě koná daltonská výuka, je ruch jako v úle, nikoliv však neorganizovaný řev. S otázkou, jaká je právě vyučovací hodina, byste ale zřejmě neuspěli. Každý žák se totiž věnuje něčemu jinému.

Šikovnější žáci pomáhají slabším

Jedna dívka zaujatě kreslí, druhá se prochází po třídě s knížkou a dva hoši sedí v lavici umístěné na chodbě a společně se sklánějí nad sešity.
„Děti se snažíme vést ke spolupráci. Ti zdatnější pomáhají slabším, kteří se jich mohou na cokoliv zeptat. Tím, že spolužákovi vše vysvětlí, si to jednak procvičí a zopakují, jednak pomohou kamarádovi,“ vysvětluje učitelka a koordinátorka daltonské výuky Ladislava Kachlíková.

Kolem vás projde dívka s chlapcem a oba pak postávají u okna na chodbě a hovoří spolu. Člověka neznalého daltonského přístupu tento fakt zarazí. Povídat si ve vyučování? To se přece nikdy nesmělo.

„Děti ale dostaly za úkol přečíst článek a jeho obsah si pak vzájemně převyprávět. Pokud svoji povinnost splní, mohou si pak po mé kontrole ze speciální tabule odstranit barevný magnet,“ vysvětluje Ladislava Kachlíková.

Tabule s barevnými magnety, která mapuje to, jak děti pracují, je jedna z nejdůležitějších věcí ve třídě. Každý z pěti magnetů má jinou barvu, a barva symbolizuje určitý školní předmět. Pokud učitelka vidí, že žákovi magnety z tabule neubývají, je jasné, že má školák problémy nebo se prostě předmětům nevěnuje tak, jak by měl. Naopak zbývá-li na tabuli někomu už jen jediný magnet, značí to, že většina úkolů je již splněna.

Hraní za odměnu

„Pokud je někdo hodně šikovný a své povinnosti zvládne dříve, může si pak klidně lehnout na koberec ve středu třídy a hrát si. Je to jeho odměna. Zároveň to motivuje i ostatní, aby se také snažili,“ popisuje Ladislava Kachlíková.

Děti jsou daltonskou výukou očividně nadšeny, sedí v kruhově uspořádaných lavicích, procházejí se, posedávají na koberci, a když se učitelka zeptá, kdo má rád daltona, zvedne se ihned les rukou.

----------------

Novoměstští žáci dostávají svůj plán práce

Nové Město na Morav - Daltonská výuka – metodu představila světu Helena Parhurstová v 20. letech 20. století. Daltonská výuka vychází ze třech základních principů: svoboda (dnes nahrazováno slovem zodpovědnost), samostatnost a spolupráce.

Tyto principy umožňují žákovi vzdělávat se aktivně. V daltonských blocích ustupuje učitel do pozadí, přebírá roli pomocníka a průvodce vzdělávacím procesem. Pomocí vhodně volených aktivit odbourává stres a současně umožňuje žákovi, aby si postupně budoval pracovní návyky, samostatné a nezávislé myšlení a rovněž schopnost kreativně řešit úkoly v týmu, efektivní organizaci času a toleranci k odlišnostem mezi lidmi.

Každá třída na prvním stupni základní školy má ve svém rozvrhu určitý počet hodin (například pět) takzvaných daltonských bloků. V těchto blocích žáci dostávají svůj plán práce, podle něhož pracují.

Mohou si libovolně volit, který předmět v danému bloku splní. Jsou si však vědomi toho, že na konci celého daltonského bloku by měli mít úkoly splněné.

Při hodnocení mohou vyjádřit své pocity z práce, konkretizovat důvody, proč se jim nedařilo a podobně. To je velice důležitá fáze, kdy se učí vlastnostem, jakými jsou například sebekritika a komunikace s ostatními.

------------

Čtěte také: Daltonská výuka připraví školáky lépe do života

Jana Ševčíková