Otázkou ale je, zda živé sekačky na Rychtářkách nenaruší hnízdění vzácných hýlů rudých. „Údržbu luk pastvou poníků vnímáme jako velmi perspektivní. Se Sdružením Krajina o tom jednáme. Ale nejsem si úplně jistý, zda to právě v této lokalitě půjde. Hýli rudí jsou vázaní na vysokou vegetaci jak potravně, tak i pokud jde o hnízdění. A pokud by tam začala pastva, hýli by odtamtud zmizeli,“ vysvětlil šéf Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Václav Hlaváč.

Některé plochy na Rychtářkách byly dlouhodobě neudržované. Až aktivity Sdružení Krajina pomohly místu vrátit přívětivější tvář. Ručně kosené louky neztratily nic ze své dřívější druhové pestrosti. A osvědčily se i živé sekačky v podobě ovcí. „Kosíme asi deset hektarů. A teď jsme vyzkoušeli i pastvu ovcí, dopadlo to dobře. Bylo by skvělé, kdyby se povedla i pastva exmoorských pony. Jsme ve spojení s organizací, která je má, a mohla by nám je poskytnout. Jednání je ale složité,“ řekl Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina.

Organizace o louky na Rychtářkách pečuje už dvanáct let. „Tato lokalita je výjimečná svou rozlohou. Má okolo šedesáti hektarů. Velká část byla dlouho bez údržby, většina luk je podmáčených. Jsou na nich nejen vzácné druhy rostlin, ale území je zajímavé i pro mnoho druhů vodních ptáků. Jsou tam slepá ramena i vodní tůně, je to velice pestré území,“ popsal unikátnost Rychtářek Blažek.

Zda se v lokalitě dostanou ke slovu i koňské sekačky, bude předmětem dalšího jednání. Jednou z možností, jak pastvy divokých poníků nakonec docílit, je cesta kompromisního řešení. „Zvažujeme i to, že by se pro pastvu vyhradily jen některé části Rychtářek,“ potvrdil Hlaváč.

„Kdyby to podařilo, mohli by se koně na Rychtářkách pást snad už příští rok,“ dodal Blažek.