Letos byla změněna kritéria a důraz se kladl především na to, aby místa ve školkách obsadily hlavně děti z Velkého Meziříčí a místních částí. „Je nám líto těch, kteří by chtěli umístit svoje děti v mateřské škole a pracují tady. Na druhou stranu není v silách rozpočtu města, abychom zajistili místa ve školkách všem, tak jak by si přáli,“ konstatoval starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid.

„V současné době není úplně jasné, kolik bude v mateřské škole celkem k dispozici míst, protože probíhá šetření školní zralosti dítěte a na jejím základě budou případně uděleny odklady povinné školní docházky,“ sdělil vedoucí odboru školství Pavel Stupka.

Přijaty budou všechny děti předškolního věku až po ty, které třetí narozeniny oslaví do konce letošního roku a mají pobyt na území města nebo v jeho místních částech.

„Ostatním bude v této fázi přijímacího řízení zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Jedná se o děti s trvalým pobytem mimo město a jeho místní části a děti, kterým budou tři roky až v roce 2012,“ doplnil vedoucí odboru školsví Pavel Stupka.

Městská rada se na základě výsledku zápisů rozhodla, že se nepřikročí k výstavbě nové třídy mateřinky v budově Základní škola Oslavická. Náklady na vybudování nového oddělení by překročily čtyři miliony korun.