Hodnota zakázky byla vyčíslena na 8,8 milionu korun včetně DPH, přičemž na rekonstrukci malometrážních bytových jednotek v majetku města žďárská radnice získala evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je zaměřen právě na energetické úspory bytových domů. Žďáru byla na tento projekt přislíbena dotace ve výši 3,1 milionu korun. „Cílem je snížit energetickou náročnost budov, ale také zvýšit jejich estetickou hodnotu,“ uvedl již dříve žďárský místostarosta Josef Klement s tím, že město objekty bývalých svobodárny opravuje postupně.

Žďár výběrové řízení na „trojku“ a „sedmičku“ vyhlašoval nadvakrát, neboť firmy přihlášené loni do prvního konkurzu od záměru odstoupily, jelikož nebyly schopny zakázku odvést do konce roku 2018, což byl původní předpoklad termínu oprav. Radnice proto vyhlásila nové výběrové řízení, takže termíny stavebních prací se posunuly, přičemž dotační příspěvek je možné využít až do konce roku letošního roku.