„Byty staví bystřické technické služby, budou malometrážní a vzhledem k tomu, že je tam umístěn stacionář, je přidanou hodnotou tohoto bydlení, že v domě stále někdo bude," uvedl bystřický staros-ta Karel Pačiska.

V souvislosti s výstavbou nových bytů se výhledově počítalo už při předchozí přestavbě objektu z někdejšího internátu na moderní denní stacionář pro postižené dospě-lé, vznikne samostatný vstup do budovy, nové schodiště i bezbariérový přístup. Při přestavbě stacionáře se plánované byty nestavěly, protože na jejich vybudování se nevztahovala dotace, kterou Bystřičtí na přestavbu využili. Radnice se proto rozhodla postavit čtyři bezbariérové bytové jednotky později a opět se pokusit získat dotaci, což se následně podařilo.

„Nové byty ve stacionáři zvýší počet bytových jednotek v domě s pečovatelskou službou, o něž je mezi seniory, kteří potřebují větší péči, zájem," dodal bystřický místostarosta Josef Vojta.

Bystřice v současné době disponuje stovkou bytů s pečovatelskou službou. „Byty jsou přidělovány po-dle pořadníku. Nejsou v nich ubytováváni výhradně senioři, ale i mladší lidé trpící nějakým zdravotním postižením. Je tam přibližně o polovinu nižší nájem než v ostatních bytech města, užívání bytů v domě s pečovatelskou službou je současně spojené s využíváním nabízených služeb, jako je třeba dovoz obědů a podobně," vysvětlil starosta Pačiska.

Objekt nevyužívaného internátu zemědělské školy do majetku Bystřice před několika lety bezplatně převedl ze svého majetku Kraj Vysočina s tím, že v něm vznikne nějaký typ sociálního zařízení.

Stacionář, kam by mohli být během dne umístěni lidé s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením, které jinak mají v péči jejich rodinní příslušníci, se k tomuto záměru nabízel. Na totiž Bystřicku dlouhodobě chyběl, nejbližší zařízení podobného typu bylo v Novém Městě na Moravě.