Navržená délka cyklotrasy je 2440 metrů a bude rozdělena do tří částí. První úsek dlouhý 685 metrů bude začínat u autobusové zastávky Dolní Hamry, povede podél silnice I/19 a u domu č.p. 18 se napojí na státní silnici.

Druhá část v délce 670 metrů je plánována od zastávky Horní Hamry až k silničnímu mostu vedoucímu přes železniční trať.

Poslední úsek měří 1015 metrů a bude navazovat na přechod pro chodce u silničního mostu a pokračovat v souběhu se silnicí III/01843 až do místa křižovatky, kde se napojí na chodník.

Jana Ševčíková