Cyklostezka povede od odbočky do ulice Na Pile až za začátek osady, bude v dlouhá sedm set metrů a široká 2,5 metrů plus ještě půlmetrová krajnice. Povrch stezky pro cyklisty je naplánován z asfaltobetonu.

Letošní rozpočet města na tuto investici pamatuje finanční částkou ve výši 4,7 milionu korun, přičemž očekávaná dotace z Integrovaného regionálního operačního programu je vyčíslena na zhruba 4,2 milionu korun.

Ulicí na Pile vede také cyklotrasa číslo 1, která měří bezmála tři sta kilometrů, spojuje Prahu s Brnem a je zároveň součástí evropské cyklistické trasy EuroVelo 4.