Pro cyklistiku nejsou lesy, lesní pěšiny a valná většina lesních cest vhodné. „Ve skrze lze na kole jet všude po cestách a komunikacích, kde to není zakázáno značkou zákaz vjezdu všech vozidel. Ovšem jsou místa, kde by cyklisté mohli být ohleduplnější a vybrali by si trasu po zpevněnější komunikaci,“ uvedl Petr Piechula z CHKO Žďárské vrchy.

Piechula si stěžuje také na narušení půdy jízdními koly. „Narušením půdního krytu dochází k erozi půdy. V některých místech mohou cyklisté poškodit lesní porosty, případně i rostliny, pokud jede cyklista rychle, plaší také zvěř,“ vysvětlil Piechula.

Cyklisté jsou podle lesního rady Jana Sováka také rizikem při hospodaření. „Hlavně z pohledu bezpečnosti. V lesích Kinský jsou veškeré cesty naše. My je udržujeme a vkládáme do nich finance. Nemáme problém s tím, když cyklista funguje tak, jak má. Ale množství cyklistů začíná narůstat výrazným způsobem. Pro naše lesní hospodářství jsou cyklisté nebezpeční hlavně nyní, kdy je období největší rekreace. V lesích je nejvíce lidí a my se pereme s problémy týkajícími se kůrovcové kalamity. Cesty musí primárně fungovat jako klasická cesta pro lesní hospodářství,“ upozornil Sovák.

S opatřeními a dohledem je to těžší. „Nemáme lidi na to, aby na někoho neustále dohlíželi. Máme nějaké ochranné služby a každá lesní cesta je uzavřená závorou. Momentálně jsme udělali opatření na Žákově hoře, kde v ochranném pásmu bohužel lidé zajížděli přímo do pralesa na kole. S CHKO Žďárské vrchy jsme iniciovali, aby byly některé komunikace na mapách označené pouze jako pro pěší. Když se někdo dnes podívá například do mapy Seznam.cz, tak ta turistická cesta, která je určená pro pěší, se už neobjeví jako cyklostezka. To se bohužel dříve stávalo. V ochranné zóně chceme mít pouze pěší turisty,“ řekl Sovák.

Ten také dodal, že pokud by cyklista vjížděl do lesních porostů nebo do chráněných oblastí, měla by lesní stráž právo udělit mu pokutu. „Pokud to bude účelová komunikace, není důvod něco takového dělat,“ uvedl Sovák a s tím, že samozřejmě vítají lidi, kteří mají rádi přírodu a chovají se v ní patřičně. „Ale s nárůstem návštěvnosti a technologií, jako jsou elektrokola, má růst negativních vlivů stoupající intenzitu,“ doplnil nakonec Sovák.