Pro záměr se vyjádřilo 27 respondentů, proti kácení hlasovalo 47 lidí. Ti by chtěli park ponechat v současné podobě.

O úpravě starého parku u katolického kostela v Novém Městě na Moravě a zeleně v centru vůbec se mluví již řadu let, ale až současné vedení města našlo odvahu záležitost skutečně začít řešit. Jistou předehrou byla loňská výměna nedalekých zakrslých borovic a s úpravou parku se také počítá. „Impulzem byl návrh děkana Daňka, který požádal o vykácení dvou lip, jež jsou v bezprostřední blízkosti kostela,“ uvedla starostka Zdeňka Marková.

Jedním z návrhů je i otevření pohledu na kostel svaté Kunhuty. Navržené úpravy se týkají především severní strany zmíněného centra Nového Města na Moravě. Jedná se o zásadní parkové úpravy, tedy o vykácení stávajících vzrostlých stromů a jejich nahrazení menšími.

Kromě pročištění parku se rýsuje i další výrazná změna. Radní uvažují také o zprůjezdnění této části Vratislavova náměstí a vybudování dalšího parkoviště.

S tím ale někteří obyvatelé nesouhlasí. „Ponechat zatím stavající stromy, věnovat jim více péče, jsou nadherné. Stávající klidová zóna s pomníkem a zelení v parku za kostelem ideálně doplňuje prostor před Horáckou galerií a působí velmi esteticky. Malé nové parkoviště pro auta problém do budoucna neřeší, jen si pustíme více ‚plechové miláčky‘ na úkor přírody a estetiky do historické části města,“ vyjádřil se například v diskuzi pod anketou čtenář Jiří Janíček.

--------------

Anketa: Mají se pokácet stromy v centru Města?

pozn: anketa je stále aktivní, později se proto počet hlasů uvedený v článku nemusí shodovat s počtem v anketě