K záměru pokácet stromy ve vybraných lokalitách se totiž už vyjádřili jak zástupci firmy Lesy České republiky, které lesní porosty v oblasti většinou patří, tak i veřejnost, která o kácení hlasuje v anketě, a aktuálně i zástupci odboru životního prostředí ze žďárského městského úřadu.

Zatímco Lesy ČR a veřejnost se nápadu ochranářů vesměs nebrání, odborníci z městského úřadu jsou zdrženlivější. „Veškeré změny v lese, které nastanou, musí být vzhledem k tomu, že se jeho život měří na sto a více let, velmi dobře zváženy. Jeden centimetr lesní půdy se tvoří desítky let a nevhodným zásahem, třeba odlesněním v suťových polohách, může dojít k nevratné ztrátě této půdy erozí. Navíc vykácení prostoru kolem skal může mít vliv i na stabilitu okolních porostů a způsobit škody především větrem na lesích vlastníků," konstatoval vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Doubek.

Doubek se nestaví k ochranářům zády. Například souhlasí s jejich tvrzením, že po kácení dojde ke zvýšení krajinářské atraktivity oblasti. Proto chce vyvolat další diskusi a s ochranáři se osobně sejít. Zatím správě CHKO odeslal jen oficiální dopis, ve kterém navrhuje několik možných variant řešení. V jedné z nich by se například šetrně a jen částečně vymýtila pouze jediná lokalita. „A to ta, na které již nějaké odlesnění v minulosti proběhlo, což je Malinská skála. Na ní bychom pak vyhodnotili očekávané přínosy kácení a porovnali je s negativy. O všem bychom pak dále diskutovali v odborných kruzích, s vlastníky lesních pozemků a s příslušnými orgány státní správy," dodává Doubek.

„Je totiž důležité, aby porost, byť významně proředěný, kolem skal zůstal. Musí chránit půdu a okolní porosty před škodami větrem, ledovkou a námrazou. Přitom otevření pohledových os může zajistit požadavky na výhled do krajiny," připomíná Jaroslav Doubek.

Ochránci uvažují o odlesnění některých vrcholů Žďárských vrchů zhruba v okruhu 30 až 50 metrů. Kolik skal by mohlo být odhaleno, ještě ale nikdo nestanovil. „Zatím si ujasňujeme, jestli ten záměr získá podporu, jestli těch argumentů pro to, aby se to udělalo, bude dost," řekl vedoucí správy CHKO Václav Hlaváč.

Z odborných kruhů se k problému zatím vyjádřily především Lesy ČR. Pokud by se k záměru přiklonily, musely by například změnit plán péče v dotčených lokalitách. Zatím ale Lesy ČR, podobně jako ochranáři, sledují hlavně reakce laické veřejnosti. „Oblast CHKO Žďárské vrchy je hojně turisticky navštěvovaná, a proto je názor veřejnosti na případné odlesnění skal důležitý," uvedl mluvčí firmy Lesy ČR Zbyněk Boublík. V anketě na webových stránkách Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy veřejnost dává kácení zelenou.

------------

Anketa

Správa CHKO Žďárské vrchy zvažuje odkrytí vybraných skalních útvarů tak, aby se opět staly výraznou charakteristikou krajiny. Záměr je možné realizovat pouze po dohodě s vlastníky lesů, s odborníky i s veřejností. Pokud by ke shodě došlo, odlesnilo by se bezprostřední okolí skal zřejmě v okruhu třicet až padesát metrů. Na ochranářském webu mohou lidé o kácení hlasovat.

Prozatímní výsledky ankety:

Otázka: Uvítali byste odkrytí dálkových pohled na vybrané skalní útvary Žďárských vrchů odlesněním jejich okolí?

Aktuální hlasování:

Ano: 451 hlasů Spíše ano 46 hlasů Spíše ne 17 hlasů Ne 100 hlasů

zdarskevrchy.nature.cz