Prozatím členové rady v této záležitosti zadali městské policii i městskému úřadu zpracovat analýzu současného stavu a problémů spojených s provozem výherních hracích přístrojů a dalších zařízení. Předkládaný materiál by se měl ovšem týkat rovněž reklam na ně a hostinské činnosti v nočních hodinách. „Plánujeme setkání s restauratéry a provozovateli hracích automatů, na schůzce bychom jim chtěli nastínit představu města i to, čím by mohli v této záležitosti přispět oni sami. Pokusíme se najít společný postup, aby nedocházelo k rušení nočního klidu a následnému nepořádku v centru města a dalších lokalitách," tvrdí místostarosta Bárta s tím, že k vytvoření obecně závazné vyhlášky chtějí přistoupit zodpovědně.

Že by se v souvislosti s výherními hracími přístroji a výherními hracími terminály nedělalo nic, to si nedovede představit ani starostka Dagmar Zvěřinová. „Budeme jednat o škále různých opatření od úplného zákazu až po určitou korekci týkající se například provozní doby," řekla Zvěřinová. Myslí si, že absolutní zákaz nic neřeší. „Nechceme, aby rozhodnutí bylo v zastupitelstvu přetlačovanou, ale abychom došli ke konsenzu," dodala žďárská starostka.

Na území Žďáru nad Sázavou je momentálně povoleno městským úřadem 26 kusů výherních hracích přístrojů. Loni jich bylo padesát. Další automaty fungují na základě souhlasu Ministerstva financí České republiky. „Těchto jiných technických herních zařízení je ve městě 196 kusů, což je o dva terminály méně než v roce 2012," doplnila ještě Miroslava Zachová z městského finančního odboru.