„Naším cílem je podpora rodin s dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a rovněž posílení mezigeneračního soužití. Všechny tyto aktivity přispívají k utužení rodiny jako celku,“ informovala za pořadatele Lenka Havrlantová. Organizátoři prezentují letošní ročník pouti jako přelomový, protože poprvé připravili skutečné putování účastníků po vytyčené trase. Zájemci si budou moci vybrat mezi čtyřmi různě dlouhými cestami, které je zavedou do žďárského poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Nejdelší šestnáctikilometrová trasa vede od poutního kostela Navštívení Panny Marie v Obyčtově, kde se účastníci sejdou o půl desáté dopoledne. Na druhé se účastníci shromáždí o půl jedenácté u poutního kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích a do Žďáru poputují jedenáct kilometrů. Třetí cesta měří devět kilometrů a směřuje od kaple Panny Marie Karmelské v Sázavě, kde je sraz v deset hodin. Jenom čtyři kilometry to jsou na Zelenou horu od kostela svatého Prokopa na žďárském náměstí. Tam se poutníci v sobotu sejdou ve tři čtvrtě na dvanáct. Každou skupinu bude doprovázet kněz, který bude k dispozici pro duchovní rozhovory a svátost smíření.

Na Zelené hoře se budu děti od půl druhé odpoledne bavit na stanovištích s úkoly a výtvarným tvořením, zatímco dospělí mohou navštívit komentované prohlídky kostela.

„Programy jsou zaměřené i na motivaci a podporu rodičů, snižování rodičovské nejistoty, posilování rodičovských kompetencí a podporu prevence sociálního vyloučení,“ dodala Havrlantová.

Od půl čtvrté odpoledne pak vyrazí procesí k „zámecké“ bazilice Nanebevzetí Panny Marie, kde účastníky 15. pouti rodin čeká pontifikální mše svatá s požehnáním na cestu, kterým v pět hodin odpoledne akce skončí.

Jakub Dostál

Výběr poutních tras:16 km: Obyčtov → kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
sraz poutníků 9.30 hod., Obyčtov – poutní kostel Navštívení Panny Marie
11 km: Slavkovice → kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
sraz poutníků 10.30 hod., Slavkovice – poutní kostel Božího milosrdenství
9 km: Sázava → kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
sraz poutníků 10.00 hod., Sázava – kaple Panny Marie Karmelské
4 km: Žďár n. Sázavou → kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
sraz poutníků 11.45 hod., Žďár nad Sázavou – kostel sv. Prokopa

Program na Zelené hoře:Od 13.30 stanoviště s úkoly a výtvarné tvoření pro děti, komentované prohlídky kostela pro dospělé
15.00 modlitba tancem, příprava procesí k bazilice Nanebevzetí Panny Marie v areálu zámku
15.30 procesí k bazilice Nanebevzetí Panny Marie
16.00 pontifikální mše svatá
17.00 požehnání na cestu, ukončení poutě