Například dva vybraní členové komise vyrážejí do terénu. Najdou se totiž i oprávnění voliči, jimž zdravotní stav nedovoluje osobně se dostavit k urně ve své volební místnosti. Takže musí přenosná schránka k nim.

Možnost odvolit přímo doma, třeba ve svém obývacím pokoji, tak v letošním roce umožní třem desítkám lidí ve žďárském volebním okrsku číslo čtyři Alena Turinská a Hana Polívková. „V okrsku máme domy s pečovatelskou službou, volit si v nich přeje pětatřicet seniorů," konstatovala včera Alena Turinská.

Volí mezi dveřmi

Požádat o hlasování prostřednictvím přenosné schránky může volič ze závažných, zejména zdravotních důvodů na městském úřadě a rovněž ve dnech konání voleb okrskovou komisi. Konkrétně obyvatelé pečovatelského dobu se hlásili přes své pečovatelky, ty následně jména předaly úřadu.

„Když jdu do volební místnosti, mám už jmenný seznam u sebe," vysvětlila Alena Turinská. Podle jejích slov se za osmadvacet let, kdy působí ve volební komisi, nikdy nestalo, že by došlo ke zneužití této služby.

Vzhledem k tomu, že volby se konají ve dvou dnech, volič může uvést, zda preferuje návštěvu první, nebo druhý den a konkrétní čas. Členové komise se mu snaží vyhovět.

„Do domovů s pečovatelskou službou většinou chodíváme v pátek kolem páté hodiny odpoledne, protože Hana Polívková, která tam pracuje, ví, kdy jeho obyvatelé chodí spát. Trvá zhruba dvě hodiny, než obejdeme všechny byty," řekla zapisovatelka. „Na osmnáctou hodinu jsme měli určenou pouze jednu voličku. Čas si vyloženě přála její dcera, v tuto dobu tam byla přítomna," poznamenala k včerejší práci Turinská.

Obě ženy s sebou nosí kromě přenosné volební urny, velikosti malého kufříku, i náhradní hlasovací lístky a úřední obálky. Nechybí povinná kontrola občanských průkazů o odškrtnutí jména ze seznamu. Někteří senioři odvolí přímo mezi dveřmi, jiní pozvou členky komise dovnitř.

„Ještě se nám ve volebním okrsku nestalo, že bychom šly s přenosnou urnou do některé z domácností mimo domy s pečovatelskou službou. Může se ovšem stát, že během sobotního dne voleb někdo přijde a požádá nás za nemocného, abychom i k němu přišly. Uvidíme," dodala zapisovatelka Turinská.