Modernizace čističky v Hamrech nad Sázavou začala před dvěma lety a nyní se dostala do další důležité fáze. Stavbaři vybudovali novou biologickou linku a po přepojení potrubí zrealizovali druhou linku, která vznikla z původní. To, aby neomezila čištění splaškových vod.

Ilustrační foto.
Nové čističky i fotovoltaiky. Na Žďársku vodaři investují stamiliony

Zároveň stihli i modernizaci kompletního hrubého čištění a plynového hospodářství, která měla být dokončena dle projektu až v závěru roku. „Nechci to zakřiknout, ale zatím to vypadá, že bychom mohli dokončit zakázku s podstatným předstihem. Klíčové prvky plynového hospodářství jsme předali o půl roku dříve a zbývá nám dodělat už jen komunikace a kalové hospodářství. Využití kalů k výrobě elektřiny a tepla tak bude moci investor rozběhnout nejspíš už v září letošního roku,“ řekl vedoucí projektu z Metrostavu Tomáš Kříž.

Tato část projektu dělníky nejvíc potrápila. „Stávající vyhnívací nádrž při zkouškách plynotěsnosti vykazovala značné úniky a oproti předpokladům jsme museli realizovat nové technologické prostupy, vybudovat nový strop a provést několik injektáží,“ vysvětlil Kříž.

Cílem modernizace čistírny je snížit znečištění Sázavy a díky navýšení její kapacity umožnit další rozvoj Žďárska. Čistírna si nově poradí i s agresivní chemií z domácích praček a myček. To je v obzvláště důležité, protože areál se nachází nedaleko pramene Sázavy. Intenzifikace dále navýší množství čištěných odpadních vod o deset procent a kapacitu téměř o patnáct procent. To umožní napojení nových obyvatel v rozvíjejících se obcích Počítky, Vysoké či Hamry nad Sázavou.

Čistírna odpadních vod

  • ČOV funguje na principu několikastupňového čištění a filtrování. Hned na začátku je lapák štěrku, automatické česle a lapák písku na eliminaci hrubých nečistot. Následně čerpadla přemístí splašky do usazovací nádrže, kde se jímá primární kal. V dalším kroku se odstředí voda a zahuštěný zbytek materiálu směřuje do vyhnívací nádrže. Tak končí hrubé přečištění a svrchní vody směřují do biologických linek. V aktivačních nádržích už pracují mikroorganismy, které jsou schopny z vody odstranit organické látky, dusík a fosfor. Sekundární kal vznikající v dosazovacích nádržích po zahuštění opět směřuje do vyhnívací nádrže. Čistá voda míří do Sázavy.
  • Paralelně ve vyhnívací nádrži startuje energetická část provozu. Plyn jímaný z vyhnívací nádrže putuje do plynojemu a potom do kotelny, kde z něj kogenerační jednotka vyrábí teplo a elektřinu. Zatímco teplo se využívá zejména na vyhřívání vyhnívací nádrže, elektřina je využita na provoz ČOV.

Zdroj: Metrostav

„Intenzifikace ČOV Žďár nad Sázavou je pro SVK Žďarsko jeden z největších projektů. Sloužit bude více obyvatelům, ale projeví se to především v kvalitě čištění odpadních vod. ,“ sdělila představitelka SVK Žďársko Dagmar Zvěřinová.

Podle projektu by měla být celá stavba včetně nových komunikací dokončena na začátku roku 2025. Podle vývoje stavby však může být vše hotové o několik měsíců dříve.