Stavebně byla dokončena k poslednímu listopadu loňského roku, poté fungovala ve zkušebním provozu, kdy se odstraňovaly případné závady.

„Stavba byla zahájena 1. prosince 2004 jako součást projektu Ochrany vod povodí Dyje. Jednalo se nejenom o rekonstrukci čistírny odpadních vod, ale také o rekonstrukci kanalizačních sítí ve městě,“ informoval starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.

Bystřice se na financování více jak stomilionové stavby podílela dvaatřiceti miliony korun, osmašedesát procent hradil Fond soudržnosti Evropské unie a pět procent šlo ze Státního fondu životního prostředí.

„Ještě nemáme konečné vyúčtování, bylo nutné provést nějaké vícepráce, není proto ještě vyloučeno, že město bude muset něco doplatit,“ sdělil místostarosta Josef Vojta.

Na zdi poblíž vchodu do městského úřadu na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem si mohou lidé nyní prohlédnout dvě pamětní desky, které připomínají tuto rozsáhlou stavební akci, jež se v devítitisícovém městě s podporou evropských fondů uskutečnila.