„V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod a čistírna je zkolaudována, není dovoleno vypouštět odpadní vody do kanalizace ani přes septiky, ani přes žumpy,“ upřesnil ředitel Vodárenské akciové společnosti Karel Fuchs.

Hrozí padesátitisícová pokuta

Tato povinnost vyplývá ze zákona. Těm, kteří mohou a na kanalizaci se nenapojí a nezruší septiky, hrozí až padesátitisícová pokuta. Zatím ve Svratce probíhá zkušební provoz čističky, po jeho ukončení v září tohoto roku, ale už budou muset být septiky u domků zrušeny. „Nyní je napojeno okolo šedesáti procent z těch, kterých se to týká, počítáme ale, že s jarem bude počet připojení narůstat,“ uvedl starosta Svratky Boris Jakubík.

Ti, kteří se už napojili nebo tak v nejbližší době učiní, zároveň ušetří. „Občané, kteří platí stočné, mají likvidaci fekálií zdarma, platí pouze dopravu. Lidé, kteří stočné neplatí, nejsou napojeni na kanalizaci, musí uhradit poplatek sto třicet korun za kubický metr,“ upřesnil Boris Jakubík. Za přistavení vozu a vyvezení fekálií zaplatí nyní domácnost šest set korun. „Někteří nevyváží celý rok, někdo naopak dvakrát,“ doplnil Boris Jakubík.

Domácnosti tak po připojení na kanalizaci mohou za dopravu fekálií ušetřit až dvanáct set korun. Nově vybudovaná kanalizace a čistírna odpadních vod stála město sto třináct milionů korun. I když osmdesáti procenty byla investice pokryta z Evropské unie a Státního fondu životního prostředí, náklady, které následovaly po položení potrubí, obec zadlužily. Šlo především o nové povrchy vozovek a chodníků. Ty si vyžádali dalších patnáct milionů korun nad plánované náklady.