Ve Žďáře se na úklidu opět podílel Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví, a to v blízkosti sídla zařízení a soch Michala Olšiaka Hamroně a Mamlase. „Skupinka šesti účastníků sesbírala šest pytlů odpadků. Do kampaně se zapojilo tradičně i nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka se svými „staršáky“, to znamená klienty od 12 do 20 let věku, a s „mladšáky“, tedy klienty od 6 let. Ti uklízeli ulici Nádražní a park u klubu Ponorka,“ informovala Lenka Šustrová z Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Po pracovní době se do úklidu kolem žďárské cyklostezky ve směru k Pilské nádrži pustili i zaměstnanci charity. „Letos jsme se zapojili již potřetí a dokonce jsme rozšířili naši působnost. Je znát, že lidé o přírodu více pečují, proto nás mile překvapilo, že odpadků je rok od roku méně. Navíc nám počasí přálo, venku bylo nádherně,“ sdělila ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou Jana Zelená.

Písničkářka Jana Rychterová zavítala do Žďáru nad Sázavou. Nevynechala ani prohlídku Zelené hory.
Pražák není na Vysočinu připraven, sebekriticky přiznává písničkářka Rychterová

V Bystřici nad Pernštejnem se vydali sbírat odpadky uživatelé a pracovníci denního stacionáře Rosa. „Za své jsme si společně s třídou paní učitelky Solařové ze ZŠ Nádražní vzali oblast cyklostezky, okolí Domanínského rybníka a říčky Bystřice. Sebírali jsme patnáct pytlů odpadků, a proto jsme velmi rádi za spolupráci se základní školou. Úklidu se účastnili i moji dva canisterapeutičtí psi,“ uvedla vedoucí denního stacionáře Rosa Petra Königová. Stejně tak se v Bystřici již tradičně k úklidu přidala i mládež z nízkoprahového zařízení Nadosah, která sesbírala odpadky v okolí klubu.

Klienti a zaměstnanci charity naplnili pěkných pár pytlů sesbíranými odpadky.Zdroj: Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Velké Meziříčí prezentoval v kampani Čistá Vysočina denní stacionář Nesa. Letos uklízeli čtyři uživatelé a dva pracovníci. Ti se jako v předešlých letech postarali o lokalitu zvanou Kunšovec. „Dobrá zpráva je, že každým rokem sledujeme pokles odpadků. A z toho máme radost. Letos jsme nasbírali pouze jeden pytel a jako „bonus“ pár zrezivělých součástek z auta,“ doplnila sociální pracovnice stacionáře Nesa Adéla Kracíková.