Přiložená tabulka hlásá, že zde havaroval český badatel, spisovatel, obrozenec a vynálezce Jára Cimrman. Jeho kamenný letoun se zabořil hluboko do země.

„Podle očitých svědků odešel nezraněn přes kopec Vejdoch neznámo kam, protože jmenovaný český génius nikdy nezahyne," dočtou se na tabulce kolemjdoucí.

Kámen ve tvaru zadní části letadla vykopala v Jámách jedna z firem při budování čističky odpadních vod. „Kámen pochází z dolní části obce, navíc asi z šestimetrové hloubky. Nyní je naopak umístěn na jednom z nejvyšších míst. Může to být i jako symbolika života, kdy jednou jsme dole a jednou nahoře," popsal s úsměvem starosta Jiří Šikl.

Instalace kamenného letadla starostu napadla prakticky hned, když dělníci kámen vykopali. „Přišlo mi zajímavé, že bez zásahu člověka má kámen takový konkrétní tvar," řekl Šikl.

S pomocí firmy horninu umístili právě ke sportovnímu areálu jako přípomínku sportovních výkonů Cimrmana i místních.

Cílem je především pobavit a odvést pozornost od každodenních starostí. „Myslím, že život se skládá z maličkostí, i těch úsměvných. Budu proto rád, když Cimrmanovo ‚letadlo' kolemjdoucí zaujme, aby se na chvíli zastavili," podotkl Šikl. „Mám rád, když jsou v krajině různá díla, ať už to jsou třeba i kříže či boží muka u cest, která přimějí k zamyšlení," dodal.