Bystřická radnice si už na opravu paneláků vzala padesátimilionový úvěr. „Jenže stále ještě není jasné, jak to letos v republice bude vypadat s evropskými dotacemi, jež by bylo možné na opravu panelových domů využít," řekl bystřický místostarosta Josef Vojta. Na výsledek nastavení čerpání z dotací už dále radnice nechtěla čekat.

„Měli jsme tři možnosti. Buď opravit panelové domy podle předem připraveného harmonogramu prací, anebo počkat, až bude vypsaná dotace, a paneláky opravit pak. Nebo postup obrátit a letos opravit cihlové domy kolem obchodu a v příštím roce pak paneláky. Abychom neztratili rok čekáním na možné dotace, byla navržena a schválena oprava všech cihlových domů na sídlišti Dva a v roce 2016 pak oprava všech zbývajících panelových domů, ať už s dotací, anebo bez ní," uvedl místostarosta Vojta.

Co se financování týče, z padesátimilionové půjčky by podle předběžných propočtů mělo na opravu cihlových domů padnout sedmatřicet milionů korun. Zbývající miliony budou použity v příštím roce na výměnu oken, zateplení domů i opravu lodžií paneláků.

„Pro realizaci oprav panelových domů počítáme pro rok 2016 přibližně se šedesáti osmi miliony korun, což je varianta bez dotace. Financování by se skládalo ze třinácti milionů převedených z úvěru, dvaceti milionů z rozpočtu a pětatřiceti milionů z finanční rezervy, jejíž celková část se pohybuje kolem osmdesáti osmi milionů. To znamená, že i při této finanční operaci bude město na účtech stále disponovat asi padesáti miliony," přiblížil způsob financování opravy městských domů Josef Vojta. Bystřičtí zastupitelé schválili okamžité vypsání výběrového řízení na zhotovitele, který cihlové domy opraví, přičemž firmu, která napřesrok zrevitalizuje paneláky, začnou hledat letos na podzim, až budou známy dotační podmínky. „Předpokládáme, že opravy cihlových domů budou zahájeny ještě před prázdninami, aby se všechno letos stihlo," doplnil starosta Bystřice Karel Pačiska.

Bystřice, na rozdíl od dalších měst v okrese, své bytové domy v minulosti neprivatizovala.

„Město je nyní vlastníkem 1847 bytů, je to náš majetek. V uplynulých letech jsme bytové domy neprivatizovali a ani s tím nepočítáme," vyjádřil se starosta Pačiska. Výjimkou by podle něj snad mohl být prodej celých domů mimo sídliště. „Máme několik domů po městě, tak kdyby se tamní nájemníci domluvili a chtěli je odkoupit, dalo by se o tom uvažovat. V sídlištích ale nic prodávat nemíníme," řekl Pačiska. Bystřická radnice domy opravuje postupně. „Příští rok bychom měli dokončit sídliště 2, a pak ještě zbývá zrevitalizovat některé domy na Voldáně a na Černém vršku," dodal starosta Pačiska.