Velké úspory, energetická samostatnost. To jsou důvody, proč stoupá zájem o takzvané kogenerační jednotky. Mezi prvními si je v kraji pořídily nemocnice, ale zájem o ně mají i soukromé firmy.

Vlastní kogenerační jednotku už má například farma zaměřená na pěstování rajčat v Kožichovicích na Třebíčsku. Farma vlastní nejmodernější produkční skleník na plodovou zeleninu, který dodává na trh zeleninu po dvanáct měsíců v roce. „Pro efektivní produkci zeleniny využíváme jako zdroj tepla a elektřiny náš kogenerační zdroj. Je v průmyslové zóně asi kilometr od skleníku,“ informoval Aleš Konečný, který má pěstování rajčat na starost.

Tradiční společné foto koledníků před kostelem ve Světlé nad Sázavou
Tříkrálová sbírka oslovila obyvatele Světlé nad Sázavou

Jak upřesnil, Kogenerační jednotka je zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie a teplo je to, co skleníky plné rajčat potřebují. „Toho, že jsme si kogenerační jednotku pořídili, nelitujeme. Jsme spokojení, zajišťuje nám to energetickou soběstačnou,“ zdůraznil Konečný.

Neutěšený stav plynové kotelny, ale hlavně úspory za elektřinu a plyn. To jsou hlavní důvody, proč si kogenerační jednotku pořídí letos také výrobce dveří, firma Sapeli. „Dočkáme se jí letos v létě,“ upřesnil technický náměstek Pavel Šilhavý. Kogenerační jednotku si Sapeli pořídí ve spolupráci se společností ČEZ Energo. Ta její stavbu zajistí. Další provoz bude věc vzájemné dohody.

Kogenerace:

Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla, což má ekonomické i environmentální výhody.

Kogenerační jednotku tvoří spalovací motor uzpůsobený pro spalování plynu. Motor je napojen na generátor vyrábějící elektrickou energii, která je dodávána ke spotřebě v místě výroby nebo je dodávána do sítě.

Motor i generátor produkují teplo, které je systémem chlazení odváděno přes výměník do topného systému nebo využito pro ohřev vody. Zdroj energie je tak využit oproti klasickým elektrárnám efektivněji a s maximální účinností.

Zdroj: ČEZ Energo

Velký zájem o toto zařízení projevily také nemocnice v Havlíčkově Brodě a Pelhřimově. Díky moderní technologii se jim podařilo snížit provozní náklady a stabilizovat cenu energií do budoucna. „Oba projekty v hodnotě 55 milionů korun uskutečnila v náročných pandemických podmínkách společnost ČEZ Energo patřící pod ČEZ Esco, jednoho z největších dodavatelů energeticky úsporných řešení v republice,“ informoval mluvčí společnosti Roman Gazdík. Nemocnice ani kraj nemusely podle jeho slov z vlastních peněz na modernizaci věnovat ani korunu. Kogenerační jednotka přitom stojí víc než padesát milionů korun.

Nemocnice Pelhřimov využívá tento systém pro ohřívání užitkové vody a pro topení. Podobně je to i v havlíčkobrodském zdravotnickém zařízení. „Díky modernizaci jsme si zajistili příznivou cenu tepla na dobu nejméně patnáct let. Uspoříme tak na provozních nákladech peníze, které budeme moci využít účelněji, a to především na péči o naše pacienty,“ zhodnotil výhody projektu ředitel David Rezničenko. Součástí kogenerační jednotky je akumulační nádrž, kde se bude ukládat vyrobené teplo, které následně nemocnice využívá dle vlastní potřeby. Akumulační nádrž tak vyrovnává rozdíl mezi okamžitou výrobou a potřebou tepla pro nemocnici.

Podíl kogenerací vyrobeného tepla na celkové spotřebě nemocnice dosáhne podle mluvčího ČEZ Gazdíka v případě Pelhřimova zhruba 70 %. V případě Havlíčkova Brodu přibližně 60 %, protože tato nemocnice je větší a má větší celkovou spotřebu tepla. Vyrobená elektřina je vyvedena do elektrické sítě.

ČEZ Energo z holdingu ČEZ Esco už provozuje kogenerační jednotky v 90 lokalitách po celé České republice. „České teplárenství odchází od uhlí a kogenerace bude při tom hrát důležitou úlohu, protože může fungovat jak decentralizovaně, tak v rámci systému centrálního zásobování teplem,“ řekl generální ředitel ČEZ Esco Kamil Čermák.