Rozhodli se proto jednat. „V lokalitě jsme zintenzivnili kontroly. Jestli někoho v rezervaci nachytáme, jak bledule trhá, řešíme to s ním domluvou. Pokud by ale někdo rostliny začal odnášet nebo devastovat ve velkém, určitě bychom neváhali udělit pokutu,“ uvedl žďárský ochranář Lubomír Dajč.

Finanční postih se u fyzických osob může vyšplhat až na deset tisíc korun. „V případě prokázání komerčního využití pak ještě mnohem více, jde to až do statisíců,“ uvedl pracovník správy CHKO Jaromír Čejka.

---------------------------------------

Bledule

V Česku rostou 2 druhy z rodu bledule (Leucojum). Ve vlhkých listnatých lesích, vzácněji na vlhkých loukách, roste bledule jarní (Leucojum vernum).

V moravských Karpatech se však asi vyskytuje pouze adventivně. Má zpravidla jednotlivé květy.

Květensví s 3-7 květy mívá bledule lestní (Leucojum aestivum), kriticky ohrožený druh (C1), v ČR roste jen v jihomoravských nížinných luzích, jinde byl zaznamenán jen ojedinělý adventivní výskyt.