Na místě je možné požádat například o svatou zpověď, rozhovor, radu, svěřit své bolesti a trápení nebo poprosit o modlitbu a požehnání. Nikodémova noc se v poutním svatostánku koná již pravidelně, a to zhruba jednou za měsíc. V pondělí 16. července tam mohou lidé zamířit mezi osmou a desátou hodinou večerní.