„Celkově projekt vyjde na necelých 951 tisíc korun, kraj na vybudování získal dotaci ve výši pětaosmdesáti procent. Získáním podpory na realizaci těchto opatření Kraj Vysočina ušetří finanční prostředky, které by jinak v rámci realizace této akce musel vynaložit z vlastního rozpočtu ,“ informovala mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Národ pivařů si lok hořkého moku odpustit nedokáže. Popíjení ve společnosti se ale může vymstít.
Nelegální alkoholové dýchánky: lidem chybí společnost, pivo popíjejí v garážích

Zajištění péče o tyto lokality je zákonnou povinností kraje vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Lávka vede přes Chlébský potok, který je jedním z levostranných přítoků řeky Svratky.