„Vedle mostu přes říčku Bobrůvku vznikne lávka pro pěší, která propojí chodník v Nečasově ulici směrem z centra s chodníkem, který vede podél kruhového objezdu k přechodu pro chodce,“ upřesnil místostarosta Stanislav Marek.

Právě cesta z centra Nečasovou ulicí směrem k Nové Vsi či Petrovicím, nedávala chodcům jinou možnost, než přejít most přímo po vozovce a dostat se i přes frekventovanou silnici první třídy. Poté, co byla tato dříve nejsložitější pětiramenná křižovatka v okrese přebudována na kruhový objezd, zůstal jediný problém – zajistit bezpečný pohyb chodců do zmiňovaných ulic.

Vytvoření lávky, která povede podél mostu, vítají také dopravní policisté. „Protože se jedná o jednu z nejdůležitějších komunikací okresu, kde je skutečně velký provoz, není pohyb chodců po silnici žádoucí. Z hlediska bezpečnosti dopravy je vybudování lávky pro pěší nejlepším řešením,“ uvedl Jan Kostečka z dopravního inspektorátu Policie ČR.

V současné době končí nový chodník od přechodu u kruhového objezdu na břehu říčky. „Vypadá to trochu podivně, ale lávka bude vybudována nejpozději do konce listopadu,“ řekla starostka Zdeňka Marková.

Informaci o tom, že by měla přes říčku vzniknout bezpečná cesta pro pěší, potěšila i Alenu Muchovou z Nového Města na Moravě, která v této lokalitě pracuje. „Je to dobrá myšlenka, osobně bych tady lávku pro pěší přivítala,“ uvedla Alena Muchová.