Obměna vodářských sítí si vyžádala investice ve výší 3,8 milionů korun. V současné době na stavbě pokračuje firma, která pokládá na chodník nový dlážděný povrch.

„Další rekonstrukci chodníku v tomto místě však komplikuje špatný stav podzemních sítí a majetkové poměry na trase, takže oprava bude probíhat etapovitě,“ uvedla místostarostka Dagmar Zvěřinová.

Dokončený úsek, který leží naproti oválu a je součástí Šípkové ulice bude město stát 1,3 milionů korun. Zbývající část chodníku, která je dlouhá 1,1 km by si při plánované obnově bez nákladů na výstavbu inženýrských sítí vyžádala asi 8,5 milionů korun.