Největšímu zájmu se těšila lanová překážka, která pro většinu dětí představovala opravdu náročnou výzvu. Pozadu však nezůstalo ani oblíbené skákání v pytlích, házení míčků na cíl nebo hledání rozdílů. Za vynaložené úsilí při plnění úkolů dostaly děti drobnou odměnu.

Pro chlapce z výchovného ústavu se nejednalo zdaleka o první zkušenost tohoto typu, ve spolupráci s mateřskou školou Sluníčko v minulosti připravili mimo již zmíněný dětský den i mikulášskou nadílku. Nápomocni bývají i při akcích pro veřejnost, jako je například Den Žďáru, Rozhodni se sám, Tříkrálová sbírka a podobně. Všem, kdo se na hladkém průběhu akce podíleli, patří velký dík.

Klára Valentová