Jedná se o Ratajské rybníky, nivu Fryšávky v okolí obce Kuklík a údolí řeky Svratky od Borovnice až po Krásné. „Důvodem je výskyt evropsky významného druhu modráska bahenního v těchto lokalitách a na Ratajských rybnících ještě modráska očkovaného,“ vysvětlil pracovník Správy CHKO Žďárské vrchy Jaromír Čejka.

V případě Ratajských rybníků jde pouze o rozšíření již stávajícího zvláště chráněného území. „Naopak u zbylých dvou oblastí se jedná o nově navrhovaná území,“ sdělil žďárský ochranář.

Do podzimu by měli jít tři nově navrhovaná území zařazená do národního seznamu evropsky významných lokalit k evropské komisy k ověření. „Ta rozhodne o tom, zda se z nich oficiálně stanou zvláště chráněná území,“ uvedl. V národním seznamu je celkem osm set šedesát tři území z celé republiky. „Kraj Vysočina jich tam má pětapadesát,“ doplnil pracovník správy CHKO.