Tisíce mladých věřících přihlížely emotivnímu vystoupení rodičů blahoslavené Chiary Luce Badano. A také právě Marie Slavíkové.

O poutavé svědectví o své nemoci se rozhodla podělit se všemi šesti tisíci účastníky setkání. A na to už musíte mít hodně duchovní síly. „Měla jsem trému, jestli to zvládnu," přiznává Marie.

Brněnská studentka trpí od dětství vleklými zdravotními problémy. Jako by to nebylo málo, minulý rok jí lékaři diagnostikovali zhoubný nádor na páteři.

Marie se však nevzdala. Na Celostátní setkání mládeže přijela do Žďáru nejen mluvit o svém osudu, ale také setkat se s rodiči Chiary Badano, kterou si pro její nezlomnost a víru v Boha zvolila za biřmovací patronku. I Chiara Badano trpěla stejně jako Marie Slavíková rakovinou. „Zároveň byla mladá, statečná a radostná až do poslední chvíle, nebála se odevzdat Bohu úplně. Cítím její podporu z nebe, dodává mi sílu a inspiruje mě," říká o své patronce mladá dívka. S Badanovými se setkala ve středu v podvečer, kdy téměř osmdesátiletí Italové dorazili do města. „Můj sen se konečně splnil," radovala se nemocná Češka. Ke zhoubnému nádoru na páteři přistupuje devatenáctiletá dívka s odevzdáním a smířlivostí. „Jestli mě tu Bůh chce, jestli mám ještě nějaké úkoly, ať si mě tady nechá," vypráví, co jí znělo hlavou před první, sedmihodinovou operací. V tu chvíli netušila, že dosud téměř neznámý druh nádoru má tendenci se vracet a ona bude muset na náročný zákrok i podruhé. Všechno však překonala. „Nejsem v tom sama, modlí se za mě lidé po celé Evropě. Cítím, že Bůh je v každém okamžiku se mnou," usmívá se Marie Slavíková.

Nyní je před ní nepříjemný čas čekání před dalším vyšetřením. Na tom posledním se totiž opět objevil nález, který by mohl značit návrat nádoru potřetí. „Věřím ale v sílu a moc Boží. Byla jsem na pouti v Lurdech, a tamní pramen Panny Marie léčí. Tak třeba na příštím vyšetření nebude nic. Podobně jako se v minulosti lékaři po oněch dvou náročných operacích divili, jak neuvěřitelně rychle se uzdravuji," doplňuje s nadějným úsměvem na tváři.