Charitativní akce, jejíž výtěžek bude věnován prostřednictvím nadačního fondu Krtek klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno, nebyla určena výhradně pro běžce, ale i pro cyklisty, pěší turisty, maminky s kočárky, vozíčkáře, koloběžkáře či in-line bruslaře.

„Rekord se nám bohužel překonat nepodařilo, asi se nám nevyplatilo spojení se Dnem Žďáru, v jehož rámci se pořádalo velké množství různých akcí. Ale jinak jsme celkem spokojeni, stále více se zapojují různé sportovní či zájmové skupiny. Letos s námi běželi například dobrovolní hasiči z Jam, kteří tvořili největší skupinu v počtu 38 osob, dobrovolní hasiči z Polničky nebo ze zámku, Spartan Race Training Group nebo skupina ragbistů Titáni, Duháci, studenti ze zdravky či žáci druhé základní školy a další. Na akci též zavítala skupina deseti cyklistů z radnice družebního města Žďáru – Schmollnu, která během pěti dnů urazila na 430 kilometrů a zúčastnila se oslav Dne Žďáru, takže se vlastně stala nejvzdálenějšími účastníky běhu,“ popsal za organizátory běhu Jiří Dokulil.