Konzultační hodiny Domácí zdravotní péče zůstávají stejné, v pondělí a ve středu jsou od 8 do 12 hodin. V jiné dny pouze po předchozí domluvě na telefonním čísle 777 755 435 (e-mail: dzp@zdar.charita.cz).

Pracovníky Pronájmu kompenzačních pomůcek zastihnou lidé v kanceláři jen po předchozí telefonické domluvě na čísle 730 595 645 (e-mail: pomucky@zdar.charita.cz).

Záběry, které aktivisté anonymně pořídili v období několika měsíců loňského a letošního roku na jatkách v Českém Dvoře.
Video rozhodlo. Veterinární správa šetří týrání zvířat na jatkách v Heřmanicích

Všeobecné zdravotní sestry Domácí zdravotní péče Oblastní charity Žďár nad Sázavou poskytují odbornou zdravotní péči lidem, kteří z důvodu stáří, nemoci či zdravotního postižení nejsou soběstační. Pečují o pacienty v domácím prostředí na základě doporučení ošetřujícího lékaře ve spolupráci s rodinnými příslušníky, aby jim umožnili prožití důstojného života mezi svými blízkými.

Kompenzační pomůcky z půjčovny žďárské Charity pomáhají nemocným po úrazech při doléčení, nebo třeba rodinám, které se starají o své zestárlé rodiče. Půjčovna nabízí polohovací lůžka s příslušenstvím, invalidní vozíky, pomůcky k přesunu imobilní osoby, polohovací pomůcky, ale také pomůcky k osobní hygieně.