Na silnice první třídy číslo 19 byla zahájena oprava mostu překlenující potok Nedvědičku v Divišově. „Z hlediska stavu mostu jsou nejvýznamnějším poškozením poruchy obkladního zdiva spodní stavby a poruchy pravého krajního nosníku z důvodu průsaků vody nefunkční izolací. Použitelnost mostu zásadním způsobem ovlivňuje i nefunkční záchytný systém,“ zdůvodnil nutnost rekonstrukce Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

„Bylo to dlouhodobě plánované, most už byl ve špatném stavu. Řidiči prostě musí být trpěliví,“ podpořil jeho slova Karel Pačiska, starosta Bystřice nad Pernštejnem, pod jejíž správu Divišov patří.

V pondělí bylo předáno staveniště zhotoviteli, který byl vybraný ze tří uchazečů. Rekonstrukce za 7,89 milionů korun potrvá čtyři měsíce. „Řeší zejména výměnu mostního svršku a vybavení mostu, sanaci podhledu a boků nosné konstrukce a spodní stavby,“ informoval Martin Buček.

Oprava mostu bude probíhat za omezeného provozu. „V místě prací se bude jezdit kyvadlově jedním pruhem. Provoz bude řízený světelnou signalizací,“ konstatoval Martin Buček.

„S uvedením mostu do provozu počítáme v polovině listopadu tohoto roku. Předpokládá se, že dokončovací práce budou probíhat ještě v následujícím roce, ale ty by již do plynulosti provozu neměly zasáhnout,“ dodal.