„Chystáme se uklidit okolí obce od odpadků, hlavně silniční příkopy a kraje lesa, kde se po zimě povalují různé PET láhve, krabičky od cigaret, plechovky od nápojů a podobně,“ říká členka Českého svazu žen v Jámách Petra Doležalová.

Akci „Čistá struha“, jak byl jarní jamský úklid oficiálně pojmenován, bylo možné uskutečnit hlavně díky podpory ekologicky zaměřeného spolku Sdružení Krajina. Tato organizace získala grant podpořený ministerstvem životního prostředí a státním fondem životního prostředí.

„My jsme se do projektu zapojili právě touto akcí. Dostaneme finanční podporu, za kterou můžeme nakoupit ochranné pomůcky a igelitové pytle. A dále to pak použijeme i na další akce, které pořádáme. Například na dětský den nebo karneval,“ uvedla Petra Doležalová.

Jarní úklid v přírodě není ovšem pouze záležitostí dospělých. Zapojeny budou celé rodiny a nejmladší členy úklidové čety bude na konci dokonce čekat sladká odměna. Předtím ale budou muset nejen sbírat, ale také prokázat určité znalosti v oboru třídění odpadu. Organizátoři očekávají nejméně dvě desítky sběračů odpadků, záleží ovšem na počasí.

V plánu jsou tři trasy – Ke Žďáru nad Sázavou, k Veselíčku a k Hlinnému. Prvně jmenovaná etapa je dlouhá šest kilometrů, zbývající dvě měří rovnou polovinu. Akce „Čistá struha“ proběhne v sobotu 24. dubna a začíná ve 14 hodin.

HELENA ZELENÁ KŘÍŽOVÁ