„Nemusí se bát, bystřičtí čerti nejsou zlí, navíc na ně budou dohlížet andělé," řekl místostarosta Josef Vojta.

Od 16 hodin vždy jeden anděl provede skupinku dětí i dospěláků po patnácti osobách sklepními prostory muzea, které se pro tento den dočasně přemění na peklo. „Jedenáct čertů včetně Lucifera děti určitě postraší, ale mají pro ně připraveny i různé hry a soutěže," informoval místostarosta Vojta.

Ze sklepa se potom malí i velcí „přestěhují" na půdu muzea, kde v se sobotu pro změnu usídlí andělé. „Tam budou na děti čekat další soutěže a mikulášská nadílka. Od 16 hodin tam také vystoupí komorní sbor Alter ego s hodinovým pásmem vánočních písní," upřesnil místostarosta Josef Vojta.

V minulém roce navštívilo akci s názvem Peklo v muzeu na dvě stě návštěvníků. „Procházka peklem bude probíhat po deseti minutách ve skupinách, přičemž svůj čas si může každý zarezervovat dopředu v domě dětí a mládeže," dodal Josef Vojta.

Akci spojenou s mikulášskou nadílkou pořádá od 16 do 19 hodin bystřické muzeum ve spolupráci s tamním domem dětí a mládeže. Malí hříšníci zaplatí vstupné ve výši dvacet korun, velké hříšníky cesta bystřickým peklem vyjde na padesátikorunu.