Revizory je tam možné potkat nejenom ve vlaku nebo žďárské městské hromadné dopravě, ale například i v autobusovém spoji mezi Novým Městem a Žďárem nad Sázavou.

„Touto linkou jezdím už několik let, ale asi před čtrnácti dny jsem se na ní poprvé setkala s revizorem. Nikdo v autobuse tehdy žádnou pokutu neplatil, ale všichni byli z kontroly dost překvapení,“ podělila se o nedávné zkušenosti z dopravního prostředku žďárské společnosti Zdar třicetiletá Kateřina Šimonová. V autobusech Zdaru se kontroly kázně cestujících provádějí pravidelně.

Podle Jaroslavy Zichové, odborné dopravní referentky Zdaru, se však přesto počty černých pasažérů v poslední době mírně navýšily.

Přirážka k jízdnému

Lidem, kteří jsou zastiženi bez jízdního dokladu, přitom hrozí pokuty až v řádech několika stokorun. „Podle smluvních přepravních podmínek je cestující, který je přistižen ve vozidle bez platné jízdenky, nebo v případě pochybnosti o totožnosti u adresných jízdních dokladů, povinen zaplatit jízdné s přirážkou, nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky,“ vysvětlila Jaroslava Zichová.

Výše této přirážky je u spojů, jejichž trasa měří do stovky kilometrů, stanovena na 300 korun, u linek, jež překonávají stokilometrovou cestu, pak na 500 korun. Ještě vyšší pokuty mohou pak vyinkasovat ti lidé, kteří se rozhodnou využít přepravy vlakem, aniž by měli platnou jízdenku.

Postih začíná na třicetikorunovém poplatku. Ten se týká těch cestujících, kteří například nestihnou koupit jízdní doklad v nástupní stanici, kde tato možnost je.

Upozornit včas

Informují-li o této skutečnosti průvodčího včas, to znamená ještě před jeho první obecnou výzvou k předložení jízdenek a požádají-li o koupi lístku dodatečně, za vydání zaplatí jen 30 korun navíc. Naopak neučiní-li tak a průvodčí musí přistoupit k opakované výzvě, jsou bráni jako černí pasažéři.

Přistižení černí pasažéři potom musejí kromě dlužného jízdného uhradit také poplatek ve výši 400 korun. Pokud ho navíc nejsou schopni zaplatit na místě, celá finanční částka se zdvojnásobuje.

Je také velmi pravděpodobné, že takoví cestující již do cílové zastávky nedojedou – čeká je totiž výstup na nejbližší stanici.

„Případy černých pasažérů samozřejmě zaznamenáváme, jako každá veřejná hromadná doprava. Na Vysočině za loňský rok evidujeme 135 případů, za letošní rok pak prozatím 87,“ informovala Kateřina Šubová, mluvčí Českých drah.

Revizor je i průvodčí

Přesné počty revizorů, kteří pro akciovou společnost České dráhy pracují, není kvůli odkrytí strategie kontrol možné. V případě vlakových spojů je však svým způsobem revizorem i samotný průvodčí, který cestujícím jejich doklady a jízdenky vždy kontroluje.„Z toho vyplývá tedy i skutečnost, že kontrola dokladů je de facto ve všech našich spojích,“ vysvětlila Kateřina Šubová.

V případě, že cestující dělají nějaké problémy, jsou například silně opilí nebo třeba agresivní, mohou být na místo přivoláni také policisté.

Ti na Žďársku zasahovali také u případu z počátku letošního října. Třicetiletý muž, notně posilněn alkoholem, si totiž vybral pro přepravu z Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou netradiční způsob.

Naskočil totiž mezi vagony již rozjeté nákladní vlakové soupravy, která převážela náklad uhlí. Uvelebil se tam na nárazníku mezi vozy a tímto způsobem docestoval až do Žďáru nad Sázavou, což činí trasu o délce zhruba třiatřicet kilometrů.

Na žďárském nádraží byla vlaková souprava s nežádoucím cestujícím zastavena výpravčím a černý pasažér byl zadržen přiolanou policejní hlídkou.

Strážci zákona pak dechvoou zkoušku zjistili, že má mladík 3,19 promile alkoholu. Bylo proto rozhodnuto o jeho umístění na jihlavskou protialkoholní záchytnou stanici.