„Aktivity, o které můžeme svoji činnost díky grantu rozšířit, jsou rozděleny do tří etap. Poslední skončí 30.června 2008,“ uvedla Marta Ficová, která má projekt na starosti.

Děti už měly mimo jiné možnost zapojit se do výtvarného kroužku. Dotvářely například malbu, kterou učitelé předkreslili na zeď. Výtvarný kroužek pokračuje i nyní.

Na programu je výroba keramiky. Zájem je mezi návštěvníky centra i o kroužek výpočetní techniky. „Za sto devadesát tisíc korun jsme nakoupili počítače a školní programy. Mezi dětmi patří kroužek výpočetní techniky k nejoblíbenějším,“ dodala Marta Ficová.

V nabídce denního centra nechybí ani vzdělávací program protidrogové prevence, který se nevyhýbá tématům šikany, agresivity, delikvence a ideologiím ohrožujícím společnost. Celkem na grant s názvem „Rozvoj aktivit romských programů denního centra pro děti“.

Sociální služby, pod které vedle azylového domu, domova důchodců a pečovatelské služby Denní centrum patří, získaly jeden milion devět set tisíc korun.

Součástí centra je také společenská místnost, kde se děti mohou setkávat a bavit podle svého. „Líbí se nám tady. Nejraději tančíme,“ smáli se společně Vladimír a Jan, dva romští školáci, kteří centrum navštěvují.

Hudební kroužek

Novinkou pro malé klienty centra od šesti do patnácti let bude od podzimu hudební kroužek. „Bude zakoupena elektrická kytara se zesilovačem, předběžně jsme mluvili s rodiči a máme přislíbeno, že jeden z tatínků by byl ochoten se dětem v rámci tohoto kroužku věnovat,“ řekla Marta Ficová.

V loňském roce město na provoz tohoto zařízení přispělo částkou jeden milion padesát tisíc korun.