„Momentálně musíme dodat kompletní projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí máme, pak následuje stavební povolení. Do konce března bychom měli znát konečné vyjádření, co se evropské dotace týče, ale myslím, že by už nemělo dojít k nějakým změnám. Po konkurzu na zhotovitele stavby budeme moci začít,“ informoval bystřický místostarosta Josef Vojta.

Bystřice zabodovala v soutěži o evropské peníze se záměrem vybudování turisticky atraktivního centra volného času s mottem Od minulosti do budoucnosti. „To kromě ukázky řemesel v bývalém hospodářském dvoře posílí ekopavilon, součástí bude i skanzen se šesti lidovými stavbami a 2,6 kilometru dlouhá hipostezka,“ přiblížila mluvčí Regionální rady regionu soudržnost Jihovýchod Milena Marešová záměr, jemuž dala komise zelenou.

Projekt předpokládá, že ve statku vznikne také muzeum zemědělské techniky, moštárna a minipivovar. Centrum „vybaví“ nejenom repliky vysočinských chalup a expozice řemesel, ale také ekologický pavilon prezentující bydlení budoucnosti s ukázkami fungování obnovitelných zdrojů energie.

Pozornost návštěvníků přitáhne futuristický trojboký jehlan vedle statku. V něm bude umístěna trojpodlažní expozice takzvaného bydlení budoucnosti. „Budeme tam prezentovat ukázky zařízení pro využití dešťové vody, solární techniku či úsporné systémy osvětlení,“ upřesnil starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.

--------------

Bystřické akce

– Centrum zelených vědomostí , jež vznikne přestavbou školního statku střední zemědělské školy za přibližně 150 milionů korun s příslibem 130 milionů korun dotace z evropských fondů, stavební práce výhledově začnou v červenci

- výměna oken a celkové zateplení čtyř panelových domů na sídlišti 1 za celkem dvanáct milionů korun z rozpočtu města, protože program Zelená úsporám již není k dispozici, akce začne v jarních měsících

- zateplení mateřských škol Pohádka (2 miliony) a Korálky (5 milionů) a rovněž zateplení víceúčelové budovy na Masarykově náměstí (hasičárna) za dva miliony korun. Na školku Korálky je přiznána dotace ve výši 3 miliony a 200 tisíc korun, na Pohádku milion a 300 tisíc, na hasičárnu pak milion a sto tisíc korun