„Nyní bude následovat příprava stavebního projektu včetně žádosti o dotaci z evropských fondů. Nové vzdělávací středisko by mohlo být uvedeno do provozu přibližně v roce 2012,“ uvedl ředitel organizace Jozef Zetěk.

Pracoviště společnosti v Meziříčí – středisko ekologické výchovy Ostrůvek sídlí v bývalých prostorách mateřské školy, které už pro jeho činnost v rámci žďárského okresu začínají být malé. Hlavní náplní jsou ekologické výukové programy pro školy, avšak přibudou i akce určené pedagogům a zájemcům z řad veřejnosti.

„Rekonstrukce bývalého statku bude náročná, proto jsme dlouho tento krok zvažovali. Díky našim zkušenostem s realizací projektů jsem ale přesvědčen, že jsme schopni nové pracoviště v Balinách připravit a pak úspěšně provozovat,“ dodal Zetěk.