Již jednou prodloužená doba uzavírky – byla plánována do 15. července, je dnes už také minulostí. Výsledky průzkumných sond, jimž byli na konci minulého týdne přítomni i archeologové, totiž prokázaly v místě stavby existenci starého důlního díla.

A jelikož jde ve smyslu zákona 20/1987 O státní památkové péči o archeologický nález, bude nutné provést záchranný archeologický výzkum. „Obávám se, že polovina července je nyní chimérou, a možná ještě budeme rádi, když všechno skončí do zimy,“ nechala se slyšet vedoucí jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic Marie Tesařová.