Příčinu prudkého poklesu počtu čápů ve sledovaných lokalitách můžeme hledat především v letošním netypickém vývoji počasí. Nešťastná byla zejména druhá polovina května. Déšť, zima a neustálé průtrže mračen nejsou právě ideálním počasím pro čapí „mimina". Mnohá z nich uhynula a někteří dospělí čápi snůšku opustili. Ani předchozí dlouhá zima podle ornitologa moc čápům nepřála.

„Je zázrak, že tito ptáci vůbec zahnízdili v obvyklém termínu. Už loňský rok jsme považovali za kritický a to jsme napočítali dvacet jedna mladých čápů. V okolních krajích, jako je Pardubický a Královéhradecký je podle našich informací situace obdobná," řekl Čejka.

Ale ani čápata, kterým se podařilo vylíhnout a udržet při životě, nemají ještě zdaleka vyhráno. Například čapí mládě z Nového Města na Moravě se narodilo o něco později, než bývá pro tento ptačí druh obvyklé, a nyní záleží na tom, jak rychle se mu podaří naučit létat a odlétnout.

„Mládě by mělo být vzletné mezi padesátým pátým až šedesátým osmým dnem od narození. Toto mládě se narodilo před 11. červencem, takže by to snad ještě mohlo vyjít a novoměstští čápi by mohli odletět. Většina čápů už je pryč, ale tam s ním rodiče zatím zůstávají a čekají," dodal Čejka.

Populace čápů hnízdících v České republice se rapidně zmenšuje. „Tento trend sledujeme už delší čas. Minimálně deset let dochází ke snižování početnosti čapích párů hnízdících v České republice," potvrdil ornitolog. O něco větší štěstí měli letos černí čápi, kteří hnízdí ve zcela odlišném prostředí. Jejich hnízda skrytá v lesích jsou před nepřízní počasí lépe chráněna. Vyvést mláďata se jim podařilo v obvyklý čas a bez větších pohrom.